ETİKET: bitki

Bakterilerin Hücre Dış Yapısı Hakkında Bilgi 0

Bakterilerin Hücre Dış Yapısı Hakkında Bilgi

Hücre zarının dışında bakteriyel hücre duvarı bulunur. Bakteriyel hücre duvarları peptidoglikan (eski metinlerde mürein olarak adlandırılırdı)’dan oluşur. Peptidoglikan, peptit zincirlerle birbirine çapraz bağlanmış polisakkarit zincirlerden oluşur, bu peptitler, hücredeki diğer protein ve peptitlerden farklı...

Deniz laleleri karasal çiçekler hakkında bilgi 0

Deniz laleleri karasal çiçekler hakkında bilgi

Deniz laleleri karasal çiçekler hakkında bilgi Deniz laleleri,Actinaria cinsine bağlı,suda bulunan ve avlanarak yaşayan karasal çiçeklerdir.İsimlerini dağ lalelerinden almışlardır.Knidliler gibi,mercan ve medüzler ile yakındırlar. Deniz laleleri temel disk ve ağız diski olmak üzere iki...